MPV-sivusto Sivukartta
WWW-aiheista aineistoa

mpv-logo.gif   Matti Vuori

 

350 ideaa WWW-sivuston muunteluun

hiiriperhonen.jpgWWW-sivustojen ammattimaiseen suunnitteluun kuuluu kyky uudistaa ilmaisuaan tarpeen mukaan. Joskus tarvitaan jopa täysin radikaaleja konsepteja tai detaljisuunnittelun ratkaisuja. Yksi luovuuden avaimia on käydä systemaattisesti läpi tunnettuja muutoksen mahdollisuuksia. Tällä sivulla esitellään muuntelu-tekniikan sovellus WWW-sivustojen konseptien kehittelyyn. Listaa voidaan käyttää "sellaisenaan", mutta varsinkin ideointipalaverissa kannattaa käyttää jotain tekniikkaa, jolla ideat esitellään yksi kerrallaan tiimille. (Esimerkiksi Mvidea - ideointiohjelma on tässä hyvä apu.)

Listan ideana ei ole antaa valmiita vastauksia, vaan herättää ajatusten ituja. Henkilökohtaisen luovuuden ja tiimin aivoriihen voimalla idusta kasvatetaan idea - toivottavasti elinvoimainen sellainen.

Perinteisen muuntelu-listan ideana on antaa klassisia muunnoksia: suuremmaksi, pienemmäksi jne. Tässä listassa on näitä vastaavia muunnoksia täydennetty ehdotuksilla ja selkeillä asiantuntija-ohjeilla. Niihinkin on pyritty jättämään mahdollisimman paljon miettimisen varaa.

Tämä lista on pitkä - WWW-sivuissa on paljon kehittämistä - minkä vuoksi yhdessä sessiossa ei voi kuvitellakaan käytävän kaikkia kohtia läpi. Lista on kuitenkin jaettu väliotsikoilla pienempiin kokonaisuuksiin. Yhdessä sessiossa voi keskittyä konseptiin, toisessa ulkoasuun jne…

Muistakaa listaa käyttäessänne: Ideariihen idea on pitää luova vaihde päällä. Ideoiden jalostuksen, analyysin ja kritiikin aika on vasta seuraavassa palaverissa.

Lista on vasta ensimmäisessä versiossaan, eli palaute on arvossaan!

Ok, tutustu listaan: WWW-sivuston ratkaisujen muunnelmia

Ks. myös edellämainittu "klassinen lista" ja joukko tuotekehitykseen tarkoitettuja listoja