Kotisivulle Sivukartta

mpv-logo.gif

 

Insinöörien uudet esteettiset ohjeet

Insinöörien esteettiset ohjeet ovat päivittyneet. Uusi periaateluettelo on seuraavanlainen:

Vastuu ja valta

Insinööri toimii yhteiskunnan hyväksi, ja siksi kehitettävällä työllä on oltava eheä esteettinen perusta, jolla edistetään elämän laatua ja ympäristön viihtyisyyttä.

Insinööri käyttää aina esteettistä valtaa määrittäessään systeemien toiminnallisen ja teknisen perustan. Sitä valtaa on käytettävä vastuullisesti.

Asiantuntijuus

Rajoitusten tunteminen. Insinöörin on muistettava, että hän on harvemmin estetiikan erityisasiantuntija. Asiantuntijuuteen kuuluu asiantuntijoiden käyttö niillä alueilla, joille oma asiantuntemus ei riitä.

Estetiikan suunnittelu

Systeemien estetiikan onnistumisen ratkaisevat käyttäjät. Siksi pitää selvittää heidän kulttuurinsa mieltymykset.

Estetiikan on kummuttava systeemin tarkoituksesta ja kulttuurista.

Estetiikka ei saa olla päälle liimattua estetisointia, vaan se on rakennettava systeemiin sen kehittämisen alkumetreillä.

Esteettinen pyrkimys ei saa aihauttaa vaaroja tuotteen käyttäjälle tai vaikeuttaa sen käyttöä. Hyvä estetiikka parantaa tuotteen käytettävyyttä paljastaessaan muotokielen kautta sen tarkoituksen ja logiikan ja koska yksinkertainen on kaunista.

Jos suunnitelmasi on ruma, se on useimmiten signaali, että suunnitelma ei ole muutenkaan hyvä.

Estetiikan keskeinen reunaehto on kuitenkin tuotteen saavutettavuus (esteettömyys).

Insinööri filosofina

Estetiikka on tuotteen filosofian tekemistä näkyväksi ja niinpä se edellyttääkin tuotteen filosofian täydellistä ymmärtämistä. Parhaat insinöörit ovatkin filosofeja ja siksi myös esteetikkoja.

........ Ok, tällaisia ohjeita ei ole. Ehkäpä pitäisi olla. Mutta mielenkiintoista on taas huomata, miten listatut esteettiset ohjeet ovat aika lailla kuin eettiset ohjeet...