Strat! Työjärjestelmästrategian suunnitteluohjelma

Tämä on aikoinaan Hyvä Suunnittelukäytäntö -tutkimusohjelman puitteissa tehty sovellus, joka tehtiin työkaluksi työpaikkasuunnittelun kehittämisprojekteihin. Silloin elettiin 1990-luvun alkua ja WWW:stä ei ollut vielä mitään havaintoja. Niinpä tämä toteutettiin Windows 3:lle C-kielellä. Samaan aikaan oli hyperkirjojen tekemiseen käytössä mm. Toolbook-ohjelma (joka on vieläkin hengissä oppimisympäristöjen kalliina kehitystyökaluna), jolla tehtiin Hyvän suunnittelukäytännön hyperkirja Hiski, mutta operatiiviseen työkalukäyttöön C tuntui paremmalta ratkaisulta.

Tämä nettiversio ei sisällä mm. projektikohtaisia toimintoja ja on siksi enemmän luonteeltaan historiallinen muistelo ja demonstraatio

Suunnitteluterveisin uudella vuosituhannella, vuonna 2010, Matti Vuori

Osa 1: Strategiatyökalu

Tämä oli Strat!:n varsinainen työkalu. Erilaisia suunnittelupohjia yritysten käyttöön.

Tuotanto-organisaation henkilöstöstrategia Tuotanto-organisaation tekniikkastrategia Tuotanto-organisaation tuotestrategia Yrityksen tavoitteet Projektin perustiedot Projektin lisätietoja Projektin tavoitteet Tulosten vaatimusmäärittely Projektin organisointi ja toimintatavat Suunnitteluorganisaation henkilöstöstrategia Suunnitteluorganisaation suunnittelukohdestrategia Suunnitteluvälinestrategia Tämä on työjärjestelmien mallintamiseen usein käytettävä kolmio: tekijät, välineet ja työn kohteet Vaikutukset on syytä ymmärtää. Ohjelman toimintoihin niillä ei ole vaikutusta. Ne on piirretty vain käyttäjän iloksi.

Osa 2: Suunnitteluprojektien operatiivinen tuki

Tämä osio ei ollut Strat:n mukana, mutta sitä jaettiin erikseen. Tässä tuettiin suoraan suunnitteluprojekteja - strategian mukaisesti

Kehitystyön valmistelu Suunnittelun toimintamallin luominen Suunnitteluvalmiuksien kehittäminen Työjärjestelmästrategia Tarvekartoitus Tavoitteiden asettaminen ja esisuunnittelu Suunnittelu Toteutus ja käyttöönotto Käytön seuranta Suunnitteluprojektin arviointi Avaa linkit klikkaamalla punaisia laatikoita. Nuolet antavat vain suuntaa käsittelyjärjestykselle ja vaikutuksille.

Extrat!

Kaksi Strat!:n kehitysympäristöstä löytynyttä ohjelman lähinnä testikuvaa. Näissä ei ole dokumenttilinkkejä, mutta viemällä kursorin kuvissa olevien tekstien päälle selain näyttää niihin liittyvän vihjetekstin. Da Vincin kuuluisaa ihmiskuvaa on sovellettu tämän jälkeenkin monessa paikassa. Mustavalkoisuus johtuu 1990-luvun alkuvuosien graafisen teknologian rajoitteista (lerpuille ei oikein mahtunut värikuvia, vaikka sellaisen olisi saanut skannattuakin. JPEG-formaattiakaan ei vielä tunnettu!)

Tietoinen prosessin ja projektin hallinta. Rutiinit, sudenkuopat,työvälineiden ja -tapojen valinta jne. Tilanteen, toiminnan, onnistumisen seuraaminen - ja siitä oppiminen! Kerrotaan asioista ajoissa niille, joita asia koskee Rehellisyys ja avoimuus tavoitteiden suhteen. Humanismikaan ei haittaa. Muutosprosessi vaatii omat resurssinsa. Osallistuvalla suunnittelulla on hyvä hyötysuhde. Ajatuksena on saada asioita tapahtumaan:tehokas suunnitteluprosessi,tehokas siirtymisprosessi uusiin toimintatapoihin. Tehokas ja joustava toiminta takaa jatkuvuuden. Eri organisaatiotasoilla ja ammattiryhmillä on dynaamista ja luontevaa yhteistyötä - ei tavan vaan hyödyn vuoksi. Muutosprosessissa on kyse liikkeestä. Jos alustaa ei ole hiekoitettu alusta loppuun, on liukastuminen todennäköistä. Johdon tuki on välttämätön pystyssä pysymiseksi. Suunnittelun kohteena on todellinen toiminta, eikä pelkkä tekninen järjestelmä. Jo siksi toimintaa on simuloitava ja havainnollistettava mahdollisimman aikaisin. 'Kannettu vesi ei mahassa pysy' - eli toimintaa kehitettäessä lähtökohtana yrityskulttuuri Yhteistyö on joustavaa ja epämuodollista: tilanteen mukaan. Osallistuminen keskeistä.
Ongelmien havaitseminen. Vastuun jakaminen. Ei vielä keinoja Syiden selvittäminen: epidemologia, tapaturmatutkimus, tules-syiden selvittäminen jne... Ongelmien ilmettyä ollaan kuin palokunta: liian myöhään paikalla. Ergonomiset periaatteet, konestandardit, ihmismallit, turvallisuusanalyysi suunnitteluvaiheessa... Työntekijöiden vaatimukset, toimalojen kehittyminen, kilpailu, kulutuskulttuuri jne ... Osallistuminen useista syistä. Mukaan esim. työntekijät ja työterveyshuolto. Laatuun pyrkiminen pakottaa tarkastelemaan koko järjestelmää Yrityksen strategian osiksi siksi koko työjärjestelmä Jokainen strateginen periaate on muutettava teoiksi. Muuten ne eivät ole todellisia. Tämä on vaativaa! Tiedot ja taidot usein (ei tosin kyllin usein!) ovatkin. Strategisuus tuo motivaation ja resurssit.

© 1992-2010 Matti Vuori