Yrityksen tuotekehitystoiminnan muuntelulista

Lista: Tuotekehitystoiminnan_muuntelu.list

Laatija(t): Matti Vuori

Copyright: (c) 1999-2002 Matti Vuori

Mieti, mitä tuotekehityksen / tuotesuunnittelun muuntaminen seuraavanlaiseksi merkitsisi:


Pelisäännöt, periaatteet

1. Asiakaslähtöiseksi

2. Eettiseksi

3. Käyttäjälähtöiseksi

4. Laatujärjestelmäksi

5. Open Sourceksi

6. Periaatejohdetuksi

7. Strategiseksi

8. Tuotekehitykselle oma arvomäärittely

9. Tulevaisuus-suuntautuneeksi

10. Ulkoistakaa kehittäminen

11. Unohtakaa insinöörilähestymistapa

12. Vaihda kehittämistapa insinöörimäiseksi

13. Vastuulliseksi

14. Yrityksen arvoihin perustuvaksi

Kehittämisen välineet

15. Kehittäkää konsepteja

16. Kootkaa valmiista komponenteista

17. Prototyyppejä hyödyntäväksi

18. Luopukaa prototyypeistä

19. Tietokoneavusteiseksi

20. Tietoon pohjautuvaksi

21. Tietoverkkoja käyttäväksi

22. Virtuaaliseksi

23. Yhteisiä malleja käyttäväksi

Prosessi ja projekti

24. Aiempia projekteja hyödyntäväksi

25. Aikataulutetuksi

26. Ainutkertaiseksi

27. Avoimeksi

28. Dokumentoivaksi

29. Dynaamisesti ohjatuksi

30. Ei aikatauluja

31. Helpoksi kaikkien ymmärtää

32. Intuitiiviseksi

33. Iteroivaksi

34. Itseohjautuvaksi

35. Itsevarmaksi

36. Kehittyväksi

37. Keskittyväksi

38. Kiinnostavaksi

39. Konsepteja luovaksi

40. Kopioivaksi

41. Käsityöläisprojektiksi

42. Luovaksi

43. Mestarilliseksi

44. Muita projekteja auttavaksi

45. Mukautuvaksi

46. 30 % nopeammaksi

47. Nykyaikaiseksi

48. Ohjeistetuksi

49. Palautetta kerääväksi

50. Projektimaiseksi

51. Prosessi tuotteen "ytimelle" sopivaksi

52. Toimialan parhaaksi

53. Pieneksi, pienimuotoiseksi

54. Rutiininomaiseksi

55. Salaiseksi

56. Tehokkaaksi

57. Tietosäpinäksi

58. Tk-prosessin alkupäähän keskittyväksi

59. Tuotteen kehittämistä ei tehdä

60. Vaiheistetuksi

61. Tavoitteelliseksi

62. Toimikaa kuin jazz-yhtye

63. Tutkimusprojektiksi

64. Varmistavaksi

65. Viimeisen "ameriikan-muodin" mukaiseksi

66. Yksinkertaiseksi

67. Ymmärrykseen ja tietoon perustuvaksi

Taloudelliset resurssit

68. Niukaksi

69. Käytetään rahaa kunnolla

70. Dynaamisesti panostavaksi

Kehittäjät

71. Kehittäjät guruiksi

72. Kehittäjät ammattilaisiksi

73. Konsultteja käyttäväksi

74. Kuka tahansa tuotteistamaan

75. Käyttäjät kehittäjiksi

76. Muodostakaa tiimi

77. Luokaa tutkimuskeskus

Yhteistyö

78. Hajautetuksi

79. Jaa työt selvästi

80. Lisätkää yhteistyötä

81. Oikeat roolit

82. Toimikaa tiimissä

83. Verkostoitukaa

84. Vähentäkää yhteistyötä

85. Yhteisvastuulliseksi

Työyhteisö

86. Muodostakaa oppiva organisaatio

87. Organisaatio joukkueeksi

88. Organisaatio kyvykkääksi

89. Organisaatio toisia auttavaksi

90. Organisaatio yhdessä oppivaksi

Kehittelyn kohde

91. Haastavaksi

92. Keskitytään oleelliseen

93. Kehitetään asiakkaan toimintaa

94. Kehitetään kokonaistuotetta

95. Luodaan palvelutuote

96. Luo perusta tuoteprojekteille

97. Keskity asiakkaan tarpeisiin

98. Keskity käyttäjän tarpeisiin

99. Keskity uuteen asiaan

100. Useita vaihtoehtoja miettiväksi

101. Nähkää tuote uusin silmin

102. Tuotteelle "talon tyyli"

103. Unohda kustannukset

104. Unohda teknologia

105. Vaihda tyylilajia

Toiminnan kehittäminen

106. Kehitä puutteita

107. Kehitä menestystekijöitä edelleen

108. Kerta kerralta aina vähän paremmaksi

109. Kokeile uusia toimintamalleja ja tekniikoita

110. Luo ohjeita, joita käytetään

111. Nykyiseen toimintaan tyytyväiseksi

112. Projekteissa opitaan uusia asioita

113. Projektit oppimistilaisuuksia

114. Toimintaa kehitetään koko ajan

115. Vanhassa vara parempi!

116. Yhdistäkää laatu muuhun kehitystoimintaan

117. Älä jämähdä! (Mihin olet jo jämähtänyt?)


Lista päivitetty 27.1.2002

Muut idealistat