Lehtijutun virittämisen ideoita.

Lista: Lehtijutun_virittaminen.list

Laatija(t): Matti Vuori

Copyright: (c) 2010 Matti Vuori

Mieti, miten jutun luonnosta voisi parantaa tällä tavalla:


Näkökulmat ja teema

1. Tiukenna skouppia

2. Tuo toinen näkökulma

3. Orientoi lukijaa

4. Luo jatkumo menneestä tulevaisuuteen

5. Vähennä väitteiden väärä yhteen

6. Tuo mukaan human interest -näkökulma

7. Muista: Jutun pitää pärjätä omillaan

8. Mieti: Miten juttu suhtautuu muihin juttuihin ja puheeseen samasta aiheesta

9. Onko valittu tyyli ja positioituminen luontevaa sinulle? Oletko kolumnisti, grand old man, vai tiedemies?

10. Tee jutusta ajankohtainen

11. Tee jutusta ajaton

Tavoite

12. Mieti, mitä lukija tekee jutun kertomilla tiedoilla

13. Tee jutusta puheenaihe työpaikan aamukahvilla

14. Kerro jotain täysin uutta ja uniikkia, mitä lukija ei tiedä

15. Anna lukijalle pureksittavaa

16. Haasta nykyiset käsitykset

17. Tue lukijoiden omia käsityksiä

18. Anna lukijalle ajattelun työkaluja

19. Johdata lukija käytännön välineisiin

20. Tee jutusta vaihtelua lukijan muuhun lukemistoon

Rakenne

21. Lyhennä ja tiivistä

22. Vaihda rakenne toiseksi

23. Yksinkertaista esitystapoja

24. Lisää tekstin virtausta

25. Koosta teksti modulaarisista osista (esim. 7 tai 10 näkökulmaa)

26. Jos juttu on pitkä, katkaise monotoniset palstat kuvilla ja tekstilaatikoilla

Esitystapa

27. Luota omaan asiaasi niin muutkin luottavat siihen

28. Käytä kohderyhmän kieltä

29. Varo slangia

30. Ole positiivinen

31. Varo hypeä, jos kohderyhmä on asiantuntijoita

32. Jos puhut tuotteista, varo tekstimainontaa tai kritiikkiä, jos puute koskee muitakin tuotteita

33. Jos olet kriittinen, ole rakentava

34. Lisää kuvitusta

35. Mieti, mitä kukin kuva kertoo

36. Luo merkityssisältöjä ja liitä faktoihin arvoja

37. Kerro, miten asiat vaikuttavat lukijan maailmaan

38. Kasvata jutun kompleksisuutta ja rikkautta vähitellen

39. Lopeta juttu niin, että siitä jää hyvä maku suuhun

Substanssi ja faktat

40. Muista: lukija ei tiedä kaikkea sitä, mitä sinä

41. Tunnista oma kontekstisi ja kerro se

42. Jokainen edustaa jotain koulukuntaa ja käsitysverkostoa. Mikä on sinun?

43. Muista: Lukija voi elää aivan eri kontekstissa ja kokemusmaailmassa

44. Perustele väitteesi, mutta älä perustele lukijalle päivänselviä asioita

45. Ovatko faktasi ja termisi ajantasalla?

46. Lisätietolistat antavat lisäarvoa

47. Älä vaikene negatiivisista tosiasioista

48. Jos esiinnyt yrityksen edustajana ja kehut sen tuotteita, kukaan ei usko sinua


Lista päivitetty 22.9.2010

Muut idealistat