MPV-logoMVIDEA - apuohjelma ideoiden generointiin ja muunteluun

Käyttötarkoitus

Ohjelma tarjoaa apulistat ja ryhmätyön esittelytekniikan erilaisia listoja ja kysymyksiä käyttäviin menetelmiin, mm. tuotesuunnittessa käytettäviin luovuustekniikoihin kaukaiset mallit ja muuntelu.

Nämä tarvitsevatkin tietokonetukea, sillä "idut" on useimmiten parasta esittää yksi kerrallaan ja satunnaisessa järjestyksessä.

Ohjelman käyttäjäkuntaa löytyykin erilaisista kehittämisammateista - tuotekehityksestä prosessien uudistamiseen.

Käyttö

Ohjelma ei tee mitään muuta kuin itujen esittelyn järjestyksessä tai satunnaisesti. Käyttäjä tekee ideoihinsa liittyvän dokumentaation haluamaansa erilliseen tekstieditoriin samalla, kun käyttää tätä ohjelmaa.

Ohjelma on tarkoitettu sekä ryhmätyöhön että eri alojen asiantuntijoiden henkilökohtaiseen työhön.

Huom: Ohjelmassa itsessään ei voi tallentaa tietoja palvelimelle eikä työasemaan

  1. Quick Start: (1) Valitse jokin lista valikosta ja (2)käy sitten siinä olevia asioita läpi Satunnainen-painikkeella. Tee vapaavalintaisia muistiinpanoja haluamallasi tavalla.
  2. Listojen asioissa on usein looginen järjestys. Niinpä joskus niitä käydään läpi lineaarisesti (Seuraava, |<, <, >, >|)
  3. Kun haluaa keskittyä johonkin listan osa-alueeseen (kaikissa listoissa ei ole sellaista), sen voi valita Osuus-valikosta
  4. Tällainen listojen läpikäynti on kivaa ryhmätyössä, mutta joskus haluaa nähdä koko listan kerralla. Se onnistuu painikkeella Näytä koko lista
  5. Jos samaa listaa haluaa käydä uudelleen läpi, käsittely nollataan painikkeella Nollaa lista

Siinä tärkeimmät perusasiat.

EXTRA-vihje! Ruksaamalla "Piilota lomakkeen yläosa" saa tavaraa näytöllä vähennettyä käsittelyn ajaksi (sitä voisi vieläkin vähentää)

Menetelmät

Lisätietoja joistakin tuetuista geneerisistä menetelmistä: lähes mikä tahansa luovaa suunnittelua käsittelevä kirja, Luovuusmenetelmät tuotesuunnittelussa tai Vilkko Virkkala: Luova ongelmanratkaisu.

Kahden klassisen menetelmän idea kuitenkin lyhyesti, sillä samat periaatteet pätevät muihinkin:

1) Kaukaiset ajatusmallit: ongelmanratkaisuun saa hyvin ideoita, kun miettii jotain täysin asiaan liittymättömiä ilmiöitä. Ohjelma tarjoaa laajasta mallijoukosta satunnaisia malleja. Käyttäjä miettii, millaisia periaatteita mallissa ilmenee ja miten niitä voisi soveltaa oman ongelman ratkaisuun.

2) Muuntelu: jo löydetylle alustavalle idealle tai vanhalle ratkaisulle on hyödyllistä miettiä, miten kävisi, jos sitä muuntaisi jollakin tavalla. Ohjelma tarjoaa muunnosideoita, jotka saattavat tuntua epätodennäköisiltä, mutta luovuudestahan tässä onkin kysymys, eikä mistään kehittelyn tarkistuslistasta. Näiden lisäksi ohjelmassa on mukana useita kontekstisidonnaisia idealistoja.

Kuten tästä tiiviistä manuaalista voi päätellä, ohjelma on tehty asiantuntijoille, jotka tietävät, mistä on kysymys ja mitä muita menetelmiä tarvitaan.

Räätälöinti

Tämä ohjelman nettiversio käyttää palvelimelle asennettavia idealistoja. Ohjelman Windows-versiossa ne ovat käyttäjien itse muokattavia.

Mukavia käyttöhetkiä.

Matti Vuori

APPENDIX: Historia

Tein tämän ohjelman alunperin vuonna 1995 Windows 3.1 -ohjelmaksi (C-kielellä) VTT:llä, kun tutkin työpaikkasuunnittelun käytäntöjä. Myöhemmin täydensin sen listoja, kun tarve sellaisille tuli vastaan uusissa projekteissa. Jossain porttasin ohjelman nettiin Javascriptillä ja viimeksi (kirjoitushetkellä 7/2018) se sai päivityksiä käyttöliittymään ja listoihin kesällä 2018. Uudet listat ovat valitettavasti toistaiseksi tarjolla vain suomeksi.


© 1995-2018 Matti Vuori. Kaikki oikeudet pidätetään