MPV-sivusto Sivukartta / Sitemap
Valokuvaus-sivut / Photography page

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Perunalastuja / Potato chips

Kukapa ei niistš pitšisi? Jaa - kuulemma moni. Kuvat © 2004 MPV.

Who wouldn't like potato chips? Well, quite many, I've been told. Pictures © 2004 MPV.

 

Avaa / Open perunalastu4.jpg Avaa / Open perunalastu.jpg Avaa / Open perunalastu5.jpg

Avaa / Open perunalastu19.jpg Avaa / Open perunalastu17.jpg Avaa / Open perunalastu18.jpg

Avaa / Open perunalastu21.jpg Avaa / Open perunalastu14.jpg Avaa / Open perunalastu15.jpg

Avaa / Open perunalastu26.jpg Avaa / Open perunalastu27.jpg Avaa / Open perunalastu28.jpg

Avaa / Open pringles_harmonia2.jpg Avaa / Open perunalastu_31.jpg   Avaa / Open perunalastu_32.jpg

 

Avaa / Open perunalastu20.jpg Avaa / Open perunalastu22.jpg Avaa / Open perunalastu23.jpg Avaa / Open perunalastu24.jpg

Avaa / Open perunalastu16.jpg Avaa / Open perunalastu6.jpg Avaa / Open perunalastu7.jpg Avaa / Open perunalastu13.jpg

Avaa / Open perunalastu29.jpg Avaa / Open perunalastu25.jpg Avaa / Open perunalastu30.jpg