MPV-sivusto Sivukartta
Toiminnan kehittäminen

mpv-logo.gif   Matti Vuori

 

Ideoita tuotekehitystoiminnan muunteluun

000820-00.52-17.jpgProsessien ja toiminnan kehittämisen haasteita on löytää uusia toiminnan innovaatioita, jotka mahdollistavat juuri kyseisen organisaation vahvuuksien hyödyntämisen. Perinteinen tapa tehdä kehittämistä on toteuttaa ulkoisen mallin mukaisia organisaatiomuutoksia tai tarvekartoitukseen perustuvia pienimuotoisia, inkrementaalisia kehittämisen askelia. Tarpeita on helppo tunnistaa (varsinkin, kun on tunnistamista tukeva vahva teoria), mutta kehitystyön tueksi tarvitaan myös luovuutta: millaisilla tavoilla ongelmasta päästään eroon? Mitkä olisivat mahdollisia keinoja?

Yksi luovuuden avaimia on käydä systemaattisesti läpi tunnettuja muutoksen mahdollisuuksia. Tällä sivulla esitellään muuntelu-tekniikan sovellus tuotekehitystoiminnan kehittämiseen. Listaa voidaan käyttää "sellaisenaan", mutta varsinkin ideointipalaverissa kannattaa käyttää jotain tekniikkaa, jolla ideat esitellään yksi kerrallaan tiimille. (Esimerkiksi Mvidea - ideointiohjelma on tässä hyvä apu.)

Listan ideana ei ole antaa valmiita vastauksia, vaan herättää ajatusten ituja. Henkilökohtaisen luovuuden ja tiimin aivoriihen voimalla idusta kasvatetaan idea - toivottavasti elinvoimainen sellainen.

Perinteisen muuntelu-listan ideana on antaa klassisia muunnoksia: suuremmaksi, pienemmäksi jne. Tässä listassa on näitä vastaavia muunnoksia täydennetty ehdotuksilla ja selkeillä asiantuntija-ohjeilla. Niihinkin on pyritty jättämään mahdollisimman paljon miettimisen varaa.

Tämä lista on kohtuullisen pitkä minkä vuoksi yhdessä sessiossa ei voi kuvitellakaan käytävän kaikkia kohtia läpi. Lista on kuitenkin jaettu väliotsikoilla pienempiin kokonaisuuksiin. Yhdessä sessiossa voi keskittyä yhteen listan teemaan, seuraavalla toiseen…

Muistakaa listaa käyttäessänne: Ideariihen idea on pitää luova vaihde päällä. Ideoiden jalostuksen, analyysin ja kritiikin aika on vasta seuraavassa palaverissa.

Lista on vasta ensimmäisessä versiossaan, eli palaute on arvossaan!

Ok, tutustu listaan: Yrityksen tuotekehitystoiminnan muuntelulista

Ks. myös edellämainittu "klassinen lista" ja joukko muita tuotekehitykseen tarkoitettuja listoja