MPV-sivusto Sivukartta
Toiminnan kehittäminen

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Hyvän testaustoiminnan piirteitä

costs-benefits.jpgTämä teksti listaa hyvän testaustoiminnan (esimerkiksi ohjelmistokehityksen testausprosessit) piirteitä tiiviissä, muistilistanomaisessa muodossa. Tekstiä voidaan käyttää testaustoiminnan kehittämisen välineenä ja testaamisen orientaatiokoulutuksessa.

Lähtökohdat

 • Testaus ei ole optio, vaan kaiken kehittämisen tärkeimpiä vaiheita
 • Testaus on aina suunnitelmallista työtä. Suunnitelmallisuus on sen onnistumisen edellytys

Tavoitteet selvät

 • Tavoitteena ei ole löytää virheitä, vaan löytää ne virheet, jotka testattavassa kohteessa ovat! Ja saada selville tieto ja ennuste virheiden olemassaolosta.
 • Tiedetään, mitä testataan, miksi ja mitä testistä halutaan tuloksena
 • Hyväksymisrajat ja -perusteet selvät

Testauksen kohteesta ja testattavista asioista

 • Konkreettinen, selkeä testattava asia
 • Jotta testaus olisi mielekäs, on testattavien asioiden näyttävä vaatimusmäärittelyssä
 • Stabiili kohde, ei muutu tai häviä heti testauksen jälkeen
 • Kohteiden priorisointi - eniten tavoitteeseen vaikuttavat asiat. Niiden tunnistaminen analyyttisillä tunnistamis- ja priorisointitekniikoilla
 • Testauksia ei saa rajoittaa omaan testausosaamiseen, vaan kaikki laatutekijät ja riskit on testattava (tai analysoitava). Puuttuva osaaminen on korvattava alihankinnalla
 • Yleisiä kelspoistustestauksen asioita:
  • Standardin määräämät asiat
  • Normaali parametrien vaihtelu
  • Robusti suunnittelu - radikaalitkin vaihtelut
  • Turvallisuusrajat
  • Raja-arvot
  • Tahaton väärinkäyttö, virheelliset syötteet
  • Tahallinen väärinkäyttö, sabotaasi, murto
  • Käytettävyys - systeemin toimiminen ihmisen kanssa
  • Liityntäpinnat
  • Suorituskyky
  • Tietosisällöt

Testauksen tekijä

 • Oman työn esitestaus
 • Riippumaton hyväksyntätestaus - myös alihankintana
 • Testausexpertit hyviä vikojen löytäjiä
 • Testaaja/testausryhmä mukana vaatimusmäärittelyssä ja laatu- ja testaussuunnitelmien teossa

Menetelmät ja prosessi kunnossa

 • Menetelmä käytännössä koeteltu ja testattu
  • Kaikkien osapuolten hyväksymä
  • Standardi
 • Menetelmän rajoitukset tiedossa
 • Menetelmä sopii testaustilanteeseen ja on siihen tarkoituksenmukaisin
 • Menetelmä perustuu johonkin loogiseen tai fysikaaliseen malliin
 • Ei turhaa testausta!
  • Analyyttiset menetelmät käyttöön kokeellisten sijaan silloin, kun ne toimivat paremmin
  • Jo tiedossa olevien asioiden testaus turhaa
  • Käsikirjatiedon käyttö korvaa joskus suurenkin testausprosessin
 • Testiaineistojen ja välineiden systemaattinen suunnittelu ja hallinta

Ajoitus

 • Etupainotteisuus: Mitä aikaisemmin testaus tehdään, sitä halvempaa on toteuttaa testauksen tarpeellisiksi osoittamat toimenpiteet
 • Nopea toteutus
 • Ei turhaa byrokratiaa tuottamassa viiveitä (esimerkiksi allekirjoitukset, leimat jne...) - aika on rahaa

Tulokset

 • Selkeät johtopäätökset
  • Läpäiseekö vai ei?
  • Yleinen taso
  • Ennuste toimivuudesta
 • Vertailu vertailujärjestelmiin tai muihin testeihin
 • Tulkintoja ongelmien syistä
 • Kehittämistarpeet (ja mahdollisesti ehdotuksia)

Raportti, jota asiakas voi hyödyntää

 • Suunniteltu kohderyhmälle
 • Rakenne
 • Jakelumedia paperi tai/ja sähköinen
 • Tiedostoformaatti - muokattavuus, intranet/extranet-jakelu
 • Yhteenveto

Tulosten viestintä kaikille relevanteille osapuolille

 • Jakelun miettiminen asiakkaan kanssa
 • Palautepalaveri
 • Testauskatselmus

Testauksen kehittäminen

 • Jokaisen testausprojektin tyytyväisyysselvitys
 • Testaus on tarkkaa vakiotyötä, jolla on vaarana jämähtää vanhoihin malleihin ja muodollisuuksiin, jolloin se ei vastaa muuttuviin tarpeisiin. Esimerkiksi käytettävyystestauksen hyväksyminen täydellisen normaaliksi ja kriittiseksi systeemin testiksi ei ole vieläkään mennyt läpi. Asenteet muuttuvat hitaasti, mutta edelläkävijöillä on herkkyyttä uusille asioille

Julkisesta betatestauksesta

 • Ei tuota paljoa vikaraportteja, mutta paljon kehittämisehdotuksia (uusiksi toiminnoiksi jne...) - mutta tämä tapahtuu liian myöhään...
 • Voi siis tuottaa tyytymättömyyttä, koska asiakkaat kohtaavat epäkypsän ja heidän mielestään vajaan ohjelmiston
 • Sitouttaa kuitenkin vakioasiakkaita
 • Harkittuna julkistuksena markkinointi- ja imagotekijä
 • Markkinointiriski, sillä nykytuotteen myynti vaarassa loppua (upgrade-pelisäännöt julkistettava ajoissa)
 • => Kannattaa siis harkita, onko julkinen betatestaus tuotteelle hyvä vai huono idea
...