MPV-sivusto Sivukartta
Toiminnan kehittäminen

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

 

Henkilökohtaiseen laaduntuottoon vaikuttavia tekijöitä

laatukolmio.jpgOrganisaation yhteinen laatu syntyy kunkin yksiön tekojen summana. Mutta millaiset tekijät vaikuttavat siihen, millaista laatu kukin yksilö kykenee tuottamaan? Siis: miten hyvää työtä asiakkaille, organisaatiolle ja itselleen. Tämä teksti tarkastelee asioita yksilön näkökulmasta. On selvää, että organisaation täytyy luoda kullekin henkilölle edellytykset laadukkaalle työnteolle sopivien työprosessien, välineiden, yhteistyön, johtamisen ja laatua tukevan organisaatiokulttuurin muodossa. Mutta viimeksimainitun kehittämisessä on myös vastuu jokaisella meillä. Aikuismaisessa organisaatiossa jokainen tietää, mitä häneltä ja hänen edustamiltaan palveluilta odotetaan ja täyttää nämä vaatimukset - omaa ja työyhteisön laatua koko ajan parantaen.

Yleiset asenteet

 • Ajattelu asiakkaan näkökulmasta - mitä asiakas todella tarvitsee ja arvostaa?
 • Pyrkimys täyttää asiakkaan tarpeet
 • Pidetään lupaukset - esimerkiksi deadline on deadline
 • Ongelmien nopea ratkaisu
 • Korkea vaatimustaso omalle työlle - varsinkin sen tärkeissä asioissa
 • Laadun odottaminen myös muilta - työkaverit, johto
 • Asiakkaalle ja muille kertominen, jos he eivät huomaa jotain olennaista ongelmaa tai puutetta
 • Työvälineistä huolehtiminen
 • EI ryhdytä työhön, johon ei ole valmiudet kunnossa (ohjataan asiakas vaikka kilpailijalle, jos ei muu auta)
 • Oman työn arviointi ja testaus

Suhde laatuun

 • Laatu on hyvä duunin tekemistä: Oikeita asioita oikealla tavalla
 • Laatu on ihan normaalia
 • Laatu erottaa ammattilaisen aloittelijasta
 • Ylimääräinen byrokratia on huonoa laatua - kerro siitä, auta purkamaan sitä
 • Hyvä laatu pitää pitkällä tähtäimellä kaikki tyytyväisinä ja leivän syrjässä kiinni
 • Laatu ei tarkoita jämähtämistä kaavakkeisiin, sääntöihin ja vanhoihin tapoihin. Hyvä innovointi ja uudistaminen on usein tärkeintä toiminnan laatua ja niiden onnistuminen edellyttää kaikkein laadukkainta toimintaa!
 • Laatu ei ole hitautta ja harkintaa, vaan juuri sitä, mitä asiakas kulloinkin tarvitsee

Osaaminen kunnossa

 • Hyvä ammattiosaaminen
 • Monipuolisuus: jyvällä muiden osapuolten, muiden ammattilaisten näkökulmista ja tarpeista
 • Laatuosaaminen

Oikeat tehtävät

 • Motivoivat, kiinnostavat työtehtävät
 • Oikea (sopiva) rooli organisaatiossa, tiimeissä, projekteissa
 • Osaamista vastaavat tehtävät
 • Ns. hyvä työ: palaute, mielekkyys, tuloksen näkeminen, vaihtelevuus jne...

Viihtyminen, jaksaminen

 • Omasta jaksamisesta huolehtiminen (työstressi, kunto, lepo, syöminen, ihmissuhteet työpaikalla ja kotona)
 • Panostaminen työpaikan fiilikseen
 • Ison kokonaisuuden, asiakkaan projektin arvon näkeminen, vaikka oma rooli olisikin kapea
 • Muiden auttaminen

Työtavat

 • Toiminta talon määriteltyjen prosessien ja ohjeiden mukaan (ideana pitää olla, että talon tavat toimivat! Jos eivät, niitä pitää kehittää, eikä kiertää)
 • Kuitenkin: Työtavat on räätälöitävä asiakkaan tarpeen mukaan. Joustavuus on laatua!
 • Yhteistyön merkitystä ei voi korostaa liikaa
 • Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ja ennen kaikkea hyvin!

Kommunikointi

 • Kaikkien tarpeellisten tahojen pitäminen ajan tasalla mahdollisista ongelmista (aikataulut, toimitusongelmat yms.) - asiakas, päällikkö, laatuorganisaatio
 • Avoimuus ongelmista ja kehittämisideoista
 • Palautteen ja kommenttien antaminen muille aina kun pyydetään

Oppiminen

 • Oppiminen projektien palautteesta ja arvioinnista
 • Terve kriittisyys
 • Oppien jakaminen muille
 • Oman huippuosaamisen koulutus muille?
 • Osallistuminen kehittämistoimintaan
 • Oman osaamisen kehittäminen - syventäminen ja monipuolistaminen