MPV-sivusto Sivukartta

images/mpv-logo.gif  

 

Matti Vuori

Valokuvan hyvyyden kriteerejä

Seuraava luettelo on laadittu antamaan "puheenaiheita" ja jäsennystä kuvien hyvyydestä käytävään keskusteluun.

Arvo katsojalle:

·   Kiinnostaako aihe katsojaa?

·   Kiehtooko kuva välittömästi?

·   Tuleeko siihen palattua uudestaan?

·   Herättääkö kuva katsojissa ajatuksia (mitä), tunteita (mitä) tai muita reaktioita (millaisia)?

·   Onko aihe kulttuurillisesti merkittävä jollekin kohderyhmälle?

·   Onko kuvalla monia erilaisia tulkintoja?

Yleinen kulttuurinen/sosiaalinen arvo

·   Onko kuvalla taiteellista, kulttuurista, sosiaalista tai muuta yleistä arvoa?

·   Onko kuvassa ainutkertainen tilanne, joka ei toistu uudestaan tai joka ei ole toistettavissa?

Arvo kuvaajalle

·   Onko kuvaaja kyennyt kuvalla ilmaisemaan jotain itselleen merkittävää / jotain merkittävää itsestään?

Sisältö

·   Onko kuvalla jokin viesti tai sisältö?

·   Ilmentääkö kuva kohteestaan (tai katsojasta, tai hänen kulttuuristaaan) jotain olennaista ja ei-itsestäänselvää)?

Esitys

·   Soveltaako kuva jotain tyylilajia mainiolla tavalla uuteen kohteeseen?

·   Hallitseeko kuvaaja valitsemansa tyylijajin?

·   Onko kuvassa kiehtovaa valojen ja varjojen leikkiä?

·   Onko kuvassa värien loistoa? Onko sovellettu sopivaa väriskaalaa?

·   Onko valaistus hyvä?

·   Onko sommittelussa esteettistä erinomaisuutta?

·   Onko tärkein kohde sopivan kokoinen?

·   Onko kuvan etuala ja tausta oikein valittu ja käsitelty oikein?

·   Tukevatko kaikki kuvassa olevat elementit kuvan tarkoitusta?

Tekninen laatu

·   Onko kuva teknisesti hyvä/tarkoituksenmukainen?

·   Ovatko seuraavat perusasiat kunnossa: rajaus, terävyys, syväterävyys, kontrasti

Muuta

·   Onko kuvassa sovellettu muita valokuvan menestystekijöitä?

·   Muuta, mitä?

Yhteenveto

·   No, onko se kuva hyvä, häh!?