MPV-sivusto Sivukartta
Toiminnan kehittäminen

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Suunnitteluprojektin laatutekijöitä

levels-action.jpgTämä teksti listaa suunnitteluprojektien laatutekijöitä tiiviissä, muistilistanomaisessa muodossa. Tekstiä voidaan käyttää projektitoiminnan kehittämisen välineenä ja koulutuksessa. Lista on yleinen ja sopii kaikenlaiseen suunnitteluun.

Tavoitteet

·   Selkeät tavoitteet

·   Yhteinen visio

·   Tavoitteiden täyttymisen osoittaminen mahdollista

·   Asiakasnäkökulma näkyy jo tavoitteenasettelussa

·   Kohteen määrittely konkreettisesti. Mieluummin "uuden kärkituotteen kehittäminen" kuin "tuotteiston kehittäminen"

Prosessi

·   Prosessi on "läpinäkyvä" - eli näkyvä!

·   Selvä kaikille - yksinkertainen, selkokielinen, suoraviivainen

·   Iteroiva prosessi

·   Selvää kaikille, missä vaiheessa ollaan ja miten homma jatkuu

·   Systemaattisuus

·   Luovat ja analyyttiset tai testaavat vaiheet erotettu toisistaan

·   Sopivan pienet vaiheet mahdollistavat tehokkuuden ja seurannan

·   Osaprojektien selkeä määrittely

·   Simultaaninen työ eri osa-alueilla (esimerkiksi tietoliikenne ja käyttöliittymät)

Aikataulu

·   Realistisuus

·   Selvät deadlinet eri tuotoksille

·   Myöhästymiset kuriin heti - muuten homma karkaa käsistä

·   Kriittisen polun hallinta

·   Ei luppoaikoja - muuten väki kyllästyy ja varataan toisiin projekteihin, jotka ovat isommalla prioriteetilla

Kokoukset

·   Asioiden valmistelu ennen kokouksia. Ryhmätyönä vain ryhmätyön edellyttämiä asioita (posti kulkee!)

·   Ei turhia kokouksia - yksi kokous on helposti menetetty työpäivä kaikille, vaikka asia olisi joidenkin osapuolten kahdenvälinen

·   Kokouksilla tavoitteiden mukainen käsikirjoitus - ei aina samalla kaavalla

·   Menetelmien käyttö (esimerkiksi aivoriihitekniikat)

Yhteistyö ja tiedotus

·   Toimijat edustavat eri näkökulmia

·   Asiakkaan osallistuminen

·   Prosessi yhdistää kaikki toimijat

·   Yhteiset mallit, joiden kautta asiaa käsitellään (tuote- ja projektimallit)

·   Edustuksellisuuden sijaan osaamis- ja roolinäkökulma. Roolit tehdään heti selviksi

·   Aktiivinen tiedotus projektista ulospäin

·   Tulosten välitön siirtäminen muuhun organisaatioon

·   Intranet/extranet-viestintä ja seuranta

Johtaminen

·   Projektilla on omistaja, joka hyödyntää tuloksia

·   Päätöksenteon edellytykset kunnossa

·   Johtoryhmän pysyminen roolissaan - se ei ole suunnittelija

·   Pätevä projektipäällikkö - johtamistaidot ja substanssin koordinointi

·   Konsensushakuisuus

·   Aktivointi, osallistaminen

·   Riskienhallinta

·   Poikkeamien ja ongelmien välitön hallinta

·   Jämäkkä alihankintojen hallinta

·   Seurantajärjestelmien luominen ja käyttö

Tietopohjaisuus ja tietojen hallinta

·   Lähtötietojen hankintaan panostaminen

·   Monia näkökulmia (vrt. tasapainoinen mittaristo) ja monikriteerinen vertailu

·   Dokumentointi - päätösten jäljitettävyys

Sudenkuoppia

·   Hihasta vedetty, kritiikitön lopputuleman määrittely

·   Ei suunnittelua

·   Ei testausta

·   Ei vaihtoehtoja

·   Puuttuva asiakasnäkökulma

·   Itseriittoinen teknologianäkökulma

·   Hype!

·   Epärealistisuus

·   Aikataulut

·   Testausvaiheet jätetään pois

·   Avainhenkilöiden resurssit ja vaihtuminen

·   Prosessi ei sovi tuotetyypille tai sen vaatimustasolle

·   Todella pätevät projektipäälliköt kiven alla

·   Suunnittelu tämän päivän tai eilisen ongelmiin - ei lähitulevaisuuden muutoksiin

·   Projektia ei uskalleta keskeyttää, vaikka tulos ei olisikaan oikeasti hyödynnettävä