MPV-sivusto Sivukartta
Toiminnan kehittäminen

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Hyvä asiantuntijatyöpaikka

kesakello-all-well.jpgHyvästä työstä ja hyvistä työpaikoista on tehty vuosia tutkimuksia, mutta nykyaikaisen asiantuntijatyön keskeiset laatutekijät ovat jossain määrin jääneet "niputtamatta". Tämä teksti esittelee henkilökohtaisen synteesini asiasta, joka perustuu asiantuntijaprosessien (mm. tuotekehitys, työpaikkasuunnittelu, riskienhallinta) tutkimukseen, kehittämistyöhön eräässä tutkimuslaitoksessa ja henkilökohtaiseen puolentoista vuosikymmenen kokemukseen.

Tekstiä ei saa lukea liian yksioikoisesti. Nykypäivän postmodernissa ympäristössä yritysten ja asiantuntijoiden tarinat vaihtelevat, ja varsinkin viihtyvyystekijöissä yksilölliset ja kulttuuriset tekijät ovat vahvemmat kuin yleiset työelämän säännöt. 

dohtml-bullet-blue.gif   Tavoitteena tuloksellinen organisaatio
dohtml-bullet-blue.gif   Organisaation identiteetti
dohtml-bullet-blue.gif   Johtaminen
dohtml-bullet-blue.gif   Asiantuntijan asema
dohtml-bullet-blue.gif   Työyhteisö