MPV-sivusto Sivukartta
Toiminnan kehittäminen

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisesta

20011020-02.45-16w.jpgAsiantuntijaorganisaatioiden palvelujen tuotteistus on koko ajan tärkeämpi asia organisaatioissa. Yrityksissä kaikki on nykyään palvelua ja tuotteissa palvelutuotteet muodostavat yhä suuremman osuuden kokonaistuotteesta ja ennenkaikkea asiakastyytyväisyydestä. Toisaalta julkisen sektorin ja tutkimusmaailman organisaatioissa on vielä pitkä tie asian kehittämisessä. Tämä verkkopaperi esittelee asiaan liittyviä peruskysymyksiä ja muutamia systemaattisia lähestymistapoja tuotteistamisen prosesseihin.

dohtml-bullet-blue.gif   Tuotteistamisen perusajatus
dohtml-bullet-blue.gif   Tuotteistuksen edut
dohtml-bullet-blue.gif   Tuotteistuksen edellytyksiä
dohtml-bullet-blue.gif   Mitä kannattaa / pitää tuotteistaa?
dohtml-bullet-blue.gif   Uusien tuote-ehdotusten luominen
dohtml-bullet-blue.gif   Tuotteistusprosessi
dohtml-bullet-blue.gif   Vanhasta luopuminen
dohtml-bullet-blue.gif   Palvelutuotteen dokumentointi
dohtml-bullet-blue.gif   Liite: Palvelutuotteesta
dohtml-bullet-blue.gif   Liite: Yleinen vaihemalli